Om lag 75 prosent av pasientene som deltok i en studie gjennomført av forskere ved Anorexicentrum i Huddinge var friske etter ett år. I kontrollgruppen, som ikke fikk noen behandling, ble bare 14 prosent kvitt spiseforstyrrelsene. Det er sjelden det gjennomføres omfattende studier av behandlingsmetoder mot spiseforstyrrelser.

Årsaken er at svært få forskere våger å la pasienter gå ubehandlet over lengre tid. I Huddinge var imidlertid ventelistene så lange at pasienter som ikke deltok i studien måtte vente like lenge som på behandling som kontrollgruppen, skriver avisen.

Professor Per Södersten, en av de ansvarlige for undersøkelsen, sier at problemet ble diskutert i sykehusets etiske komité. De som stilte opp i kontrollgruppen fikk løfte om behandling når studien var avsluttet.

Behandlingsmetoden som forskerne i Huddinge har gjennomført består av fire deler: Pasientene blir gradvis trent opp til å spise passe store porsjoner ved hjelp av et spesielt dataprogram.

Etter maten må pasientene hvile i et rom der temperaturen er ca. 40 grader.

Anorektikere er ofte fysisk hyperaktive, og aktiviteten blir derfor redusert til et minimum. Disse pasientene må for eksempel sitte i rullestol istedenfor å gå.

Sosiale ferdigheter, som å gå på kafé, frisør, skole og jobb, trenes opp litt etter litt.

Resultatet av den svenske studien ble publisert tirsdag i det amerikanske vitenskapsakademiets tidsskrift PNAS.

(NTB)