ARNE EINAR BRUNarne.brun@bt.no — Resultatene er nesten for gode til at kolleger vil tro dem, sier seksjonsoverlege Arild Ramschau ved Hjerte-lungesenteret på Ullevål sykehus.Ved tidligere såkalt trombolyse-behandling var dødeligheten på akutte hjerteinfarkt-pasienter opp mot 18 prosent de første tretti dagene. Med den nye angioplastikk-behandlingen er dødeligheten på bare én prosent!- Vi behandlet 100 akutte hjerteinfarkt-pasienter og hadde etterundersøkelser i 19 måneder etter behandlingen. Tre pasienter døde, to av dem av annen grunn enn hjerteinfarkt, sier seksjonsoverlege Arild Mangschau ved Hjerte-lungesenteret. Behandlingen gir håp for mange hjerteinfarkt-pasienter. Behandlingen er allerede godt i gang ved Haukeland sykehus.Ved et hjerteinfarkt tetter blodårene til hjertet seg til, og hindrer blodet å komme frem. Den tidligere trombose-behandlingen gikk enkelt forklart ut på at man tynnet ut blodet for slik å gjøre det lettere å komme seg forbi blodproppen. Den nye angioplastikk-behandlingen går ut på at man setter inn et plastrør med en ballong som sprenger blodproppen vekk.- Den nye metoden løser opp nesten 100 prosent av tilfellene. Vi har veldig gode resultater å vise til. Men behandlingen er ressurskrevende og kan bare utføres ved de store regionsykehusene, sier overlege Mangschau.Det innebærer at de mindre sykehusene fremdeles er nødt til å bruke den gamle metoden. Men etter hvert vil det bli mulig å tynne ut blodet til akutte hjerteinfarkt-pasienter, for på den måten kjøpe såpass mye tid at man får fraktet pasienten til et regionsykehus.- Men det er viktig å presisere at dette er ikke noe alle hjerteinfarkt-pasienter kan benytte seg av. Det er bare 40 prosent som kan behandles med angioplastikk. Man er nødt til å ha blodproppen i en av de tre hovedårene til hjertet, opplyser Mangschau.