– En vurdering etter det alminnelige regelverket og etter fast praksis vil innebære at enkelte i gruppen får en ny tillatelse mens andre vil få avslag, sier arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Han vil ikke anslå noe sikkert om hvor mange som får bli i Norge. UDIs tillatelse til opphold ble gitt i strid med politiske signaler. Hele sakskomplekset ble torsdag sendt på høring.