Alle juice— og melkekartonger får en miljøavgift på 45 øre fra neste uke. Årsaken er av vi er for dårlige til å resirkulere brukte kartonger.

Forbrukerekspert Trond Blindheim er kritisk til miljøgevinsten av den nye avgiften, og mener avgiften bare er en kreativ måte å få inn penger til statskassa på.

– Å gjøre melk dyrere vil ikke få flere til å brette melkekartonger, sier Blindheim til Dagsavisen.

– Det hadde stilt seg annerledes om det var blitt innført en form for panteordning. Da ville folk fått en økonomisk grunn til å levere tomemballasjen tilbake, sier Blindheim, som er dosent og prorektor ved Oslo Markedshøyskole.

Drikkekartong har en returandel på 65 prosent, ifølge statssekretær Henriette Westhrin (SV) i Miljøverndepartementet.

– Hvis flere bretter melkekartonger vil avgiften falle bort. Den nye avgiften vil ikke forsvinne før andelen kommer opp i 95 prosent retur, sier hun.