Syv flagg og noe politi på utsiden. Gratis frukt og Marie-kjeks ved mange bord på innsiden. Slik er de ytre rammer om dette «hemmelige møtet» i Stortinget. Hemmelig i den forstand at ingen bryr seg noe særlig.

Like fullt har 87 folkevalgte fra hele Norden jobbet hardt i Norge denne uken. Med saker som ikke vekker de store overskrifter, verken i Bergen, København, Helsingfors eller Stockholm.

Ivrige er de, likevel.

I går var det en heftig debatt om et tema som opptok mange: Skal Færøyene få fullverdig status som medlem i Rådet? I så fall vil både Grønland og Åland få det samme.

Nei

Men, nei. Norge, Sverige og Finland stemte mot. Bare danskene sluttet seg til ønsket fra de såkalte selvstyrte områdene i Norden.

Nå var dette ingen ny sak. I 31 år har den stått på dagsordenen, og fortsatt vil den stå der i uoverskuelig fremtid.

Grunnen til at de tre folkeslagene ikke får samme status som nasjonene, er nettopp dette: De er ikke egne land, de er bare underbruk av henholdsvis Danmark og Finland.

Når Danmark stemte for var det ikke ensbetydende med å si ja. Danskene, som var få på grunn av valgkampen hjemme, ville bare puffe på lite grann.

Ved neste korsvei sier Danmark «nei», tror erfarne nordister.

Og dem var det mange av i Oslo denne uken. Nordisk råd kan knapt kalles noe ungdomsforum. Den mest erfarne har sittet der i 37 år. Han ble takket av i år.

Nordisk klima

– Jeg skjønner godt at dere journalister ikke sitter klistret i presselosjen og følger med, sier Norges samarbeidsminister Heidi Grande Røys (SV)

– For det er kanskje ikke de mest spennende debattene som skjer her.

Til daglig er hun fornyings— og administrasjonsminister, og har dermed også ansvar for Nordisk Råd-saker.

– Det vervet går gjerne til en statsråd som ikke har så stor portefølje i sitt departement, forklarer hun.

Hennes forgjenger var fiskeriminister Svein Ludviksen (H)

– Hva har skjedd denne uken?

– Det viktigste er at også Nordisk råd har satt klimadebatten øverst på dagsordenen. Det var tema da statsministerne – minus Anders Fogh Rasmussen – møttes tirsdag. Vi håper at Norden kan opptre som en sterk og samlet blokk under den store klimakonferansen i København om to år.

SLITSOMT: EN tre dagers sesjon i Nordisk råd ble i går avsluttet i Stortinget. Noe sikkert den finske representanten Lyly Rajala (Samlingspartiet, kons) satte pris på.
Bjelland, Håvard