I et brev til Margaret Becker understreker Brende at det er viktig å unngå en situasjon der mesteparten av det lagrede radioaktive avfallet blir sluppet ut i sjøen før effektive renseteknikker er utviklet.

Ber om pålegg

Brende tar avstand fra det britiske argumentet om at lagring i dypt undergrunnsdeponi er like farlig som utslipp fordi det kan være fare for at technetium-99 kan lekke ut fra deponiet.

Miljøvernministeren ber derfor sin britiske kollega å pålegge eierne av Sellafield å intensivere arbeidet med å utvikle renseprosesser eller andre konstnadseffektive metoder for å rense technetium fra det lagrede atomavfallet i Sellafield. (NTB)

TRYKKET STEMNING: – Besøket på Sellafield var deprimerende, sier miljøvernminister Børge Brende.
Arkivfoto: Richard Sagen