Det sier ordfører Oddvar Grøthe i Hemsedal til NTB etter et krisemøte tirsdag der representanter for politi, lokalt næringsliv og lokale politiske myndigheter deltok.

Grøthe sier den nye aldersgrensen blir innført som et kortsiktig tiltak for å hindre nye tilfeller av fyll, bråk og hærverk blant tilreisende ungdommer i vinter— og påskeferien.

Det er berammet et nytt møte onsdag der lensmannen i Gol og Hemsedal, Hemsedal Skisenter, Hemsedal Booking, Turistkontoret samt representanter fra kommunen skal drøfte mer langsiktige tiltak med sikte på å forebygge bråk blant ungdommer som leier hytter og leiligheter i Hemsedal.

Skjerper ordensreglene

Det har vakt skarpe reaksjoner at foreldre bevisst skal ha omgått regelverket ved å leie hytter eller leiligheter i sitt navn og så latt ungdommer i 17-18 årsalderen reise til Hemsedal uten tilsyn.

– Alle her i Hemsedal, også næringslivet, ser alvoret i situasjonen og slutter opp om de kortsiktige tiltakene som også innebærer at ordensreglene blir innskjerpet, sier ordfører Grøthe.

Han sier leietakerne vil bli forelagt nye ordensregler som må undertegnes.

– Brudd på ordensreglene kan medføre bortvisning. Også dette er et kortsiktig tiltak som vi er enige om å innføre i forkant av vinter- og påskeferien.

– Vil få virkning

Lensmann Per Egil Garborg i Gol og Hemsedal sier til NTB at han tror de kortsiktige tiltakene som nå iverksettes vil få virkning.

– Den nye aldersgrensen for hytteleie vil bli fulgt opp med kontrolltiltak, sier han.

Kontrolltiltakene vil ifølge daglig leder Trond Østby i Hemsedal Skisenter blant annet bestå i at leietakerne må legitimere seg.

– Gjester som er under 23 år vil bare få leie hytter eller leiligheter dersom de kommer sammen med foresatte, sier han.

Mye bråk

Fyll, slagsmål, hærverk, vold og trusler har preget Hemsedal hele jule- og nyttårshelgen. Flere ungdommer er blitt innbrakt av politiet. Ifølge ordfører Grøthe har det aldri vært så ille i skibygda før.

Det samme sier lensmann Per Egil Garborg:

– Jeg har vært lensmann siden 1997, men har jobbet i Gol og Hemsedal i 32 år. Jeg kjenner begge kommunene ut og inn og kan med sikkerhet si at det aldri har vært så ille som i denne romjulen og nyttårshelgen. Det som skjedde, var fullstendig uakseptabelt, ser Garborg til NTB.

Han sier politiet alltid har satt inn ekstra ressurser og beredskap i forbindelse med høytidene hvor det tradisjonelt har vært storinnrykk av gjester i Hemsedal.

– Det gjelder jule- og nyttårshelgen, vinter- og påskeferien og avslutningen av skisesongen rundt 1. mai. Vi vil analysere situasjonen og vurdere om det er behov for ytterligere beredskap fra politiets side foran kommende vinter- og påskeferie, sier han.