I rapporten la kommisjonen vekt på at den tidligere UDI-sjefen Trygve Nordby og Tolonen hadde vært de mest aktive i saken der 197 nordirakere fikk opphold i Norge på tvers av den politikk som regjeringen la opp til.

Tolonen har i samråd med fungerende direktør Ida Børresen kommet fram til at hun fratrer sin stilling fra og med 29. mai, og går over i en annen stilling i UDI.

I den nye stillingen vil Tolonen rapportere direkte til direktøren.

Også Manuela Ramin-Osmundsen valgte å fratre som direktør i UDI i kjølvannet av granskingsrapporten fra Graver-utvalget.