I desember uttalte den britiske miljøvernministeren Michael Meacher at han hadde god tro på at det vil bli innført midlertidig stans (moratorium) i de omstridte technetium-utslippene.

— Det er min ærlige oppfatning at det vil bli gitt klarsignal til å iverksette midlertidig utslippsstans, sa Meacher til BT.

Han tok imidlertid forbehold om at forslaget måtte ut på en høringsrunde. Selskapet som eier Sellafield-anlegget, British Nuclear Fuels, har allerede uttrykt motstand mot et moratorium. Og nå følger Environment Agency opp med å fastslå at et moratorium «ikke oppfattes som en konstruktiv vei fremover».

Environment Agency er Storbritannias svar på Statens forurensningstilsyn, og er rådgivende organ for miljøvernministeren.

- Lei av tomt prat

Når også dette organet avviser midlertidig utslippsstans, mener miljøstiftelsen Bellona at regjeringens kamp for å få stanset den radioaktive strømmen oppover norskekysten har fått nok et alvorlig skudd for baugen.

Også miljøvernminister Børge Brende, som tidligere har uttalt seg optimistisk med tanke på å få britene til å snu, er nå frustrert over den siste utviklingen. Han sier han er «lei av å bli oppholdt med tomt prat fra britiske regjeringsmedlemmer», og medgir at «troen på midlertidig stans i utslippene er dalende».

Det har ikke provosert miljøvernministeren mindre at Sellafield-eieren i disse dager sender en ny dose technetium i sjøen. Det radioaktive stoffet sprer seg fra Irskesjøen med havstrømmene til norskekysten i løpet av to-tre år.

Ber Bondevik gripe inn

BT har tidligere skrevet at atomgjenvinningsanlegget Sellafield er den viktigste kilden til høye technetium-nivåer også i nordlige havområder. Bergens Tidende har også skrevet at plutonium fra bunnsedimentene i Irskesjøen, i økende grad virvles opp og transporteres nordover med havstrømmene.

Da den britiske regjeringen i desember forlenget dagens utslippstillatelse for technetium fra Sellafield, sukret den samtidig pillen ved å fastslå at man skulle utrede midlertidig utslippsstans. En slik stans skulle eventuelt iverksettes mens en ny rensemetode ble utprøvd fra forsommeren av.

Miljøstiftelsen Bellona krever nå at statsminister Kjell Magne Bondevik griper inn i saken. Organisasjonen har lenge hevdet at britiske myndigheter hele tiden har drevet spill for galleriet og forsøkt seg på ren og skjær uthalingstaktikk.