Britiske miljømyndigheter har nå utstedt advarsel til eieren av det omstridte Sellafield-anlegget, British Nuclear Group Sellafield Ltd (BNGSL). Årsaken er en lekkasje ved en lagringsdam for radioaktivt avfall i februar i år. Hendelsen førte til at åtte kubikkmeter med radioaktiv væske rant ut i en oppsamlingstank på anlegget. Heldigvis rant ikke væsken ut i omgivelsene.

Strålevernet kritisk

I april 2005 lakk store mengder høyaktiv radioaktiv væske ut av en tank ved gjenvinningsanlegget THORP på Sellafield i Nordvest-England. Lekkasjen hadde den gang pågått i åtte måneder før den ble oppdaget, og førte til umiddelbar stenging av Thorp.

– Den aller siste lekkasjen føyer seg inn i rekken av hendelser den senere tid, og tyder på at internkontrollen er for dårlig, skriver Statens strålevern i en pressemelding.

Også miljøvernminister Helen Bjørnøy reagerer på opplysningene om en ny lekkasje ved anlegget som den norske regje-ringen ønsker å få stengt permanent.

– Ikke tatt lærdom

– Det er meget urovekkende. Jeg merker meg at britiske tilsynsmyndigheter gir kraftig påtale til de ansvarlige for driften av BNGSL. Opplysningene om manglende kontroll og vedlikehold høres lite betryggende ut, og tyder på at man ikke har tatt tilstrekkelig lærdom av uhellet i fjor, sier Bjørnøy.

Sist mandag sendte Bjørnøy og de andre nordiske miljøvernministerne brev til sin britiske kollega der de viser til bekymringen i de nordiske landene for den kjernefysiske virksomheten på Sellafield. Bare to dager senere offentliggjorde britiske miljømyndigheter opplysningene om den siste lekkasjen.

Bjørnøy sier det siste uhellet på nytt viser at sikkerhetssituasjonen på langt er tilfredsstillende ved anlegget som blant annet gjenvinner brukt kjernebrensel. Store mengder høyaktivt radioaktiv avfall er også lagret på Sellafield, som ligger ved Irskesjøen.

Kan reise sak

– Denne lekkasjen viser også berettigelsen av min henstilling til britiske myndigheter om ikke å gjenåpne THORP, sier Bjørnøy.

Det britiske miljødirektoratet, Environment Agenscy, kan reise sak mot Sellafield-eieren hvis ikke kravene om bedre kontroll og sikkerhet blir innfridd.

Gjenvinningsanlegget Thorp kan bli gjenåpnet, men først etter at atomanlegg-eieren har etterkommet en rekke krav fra de britiske kontrollmyndighetene.

Langvarig norsk press førte i 2004 til at britene stanset utslippene av det radioaktive stoffet technetium-99 til havet.