Styret har bedt klinikkdirektør Kari Ugland om å tre inn som fungerende administrerande direktør inntil videre.

Årsaken til at Kolnes gikk fra sin stillingen sin fordi han ikke lenger føler han har styrets tillit. I helgen gikk medlemmer av Helse Fonna styret anonymt ut gjennom media og ytret mistillit til Kolnes.

— Jeg er overrasket over forhåndsprosederingen. Noen i styret har i forkant av styremøtet spekulert høyt i pressen om min stilling. Det gir ikke meg som administrerende direktør den tyngden jeg trenger, sa Kolnes på styremøtet i Helse Fonna.

Beklager påstandene

Styreleder Toralf Mikkelsen i Helse Fonna beklager påstandene om mistillit.

— Jeg har fått vite dette gjennom mediene. Hvis det er tilfelle at styremedlemmer har gjort dette, vil jeg beklage, sier han.

— Kolnes har i mange år hatt et stort ansvar som administrerande direktør, først på Haugesund sjukehus og de siste 6 åra i Helse Fonna. Kolnes har gjort ein stor innsats for helseforetaket, men velger nå å fratre stillingen. Dette tar styret til etterretning, sier fungerande styreleiar i Helse Fonna, Toralv Mikkelsen, i en pressemelding.

Ville snu trenden

Helse Fonna gikk på en kraftig økonomisk smell ved utgangen av 2007 med hele 98 millioner kroner i underskudd. I en intern revisjonsrapport fra Helse Vest pekes det blant annet på manglende økonomistyring i helseforetaket.

Kolnes ville prøve å snu trenden med å kutte 4 prosent på årets budsjett. Det tilsvarer 88 millioner kroner

Rune Nielsen