TORSTEIN STANGENES

Øyvind Halleraker (H) får 172.000 kroner i året for en kvart stilling som daglig leder i Sunnhordland Bru— og tunnelselskap.

— Jeg trodde ikke dette gikk an, sier odelstingspresident Ågot Valle (SV) om bijobben til Halleraker.

Mens noen stortingspolitikere klager over stort arbeidspress, store dokumenthauger og mange møter, er det andre som i tillegg til stortingsvervet jobber som bonde, fisker, lege, billakkerer, advokat, forretningsfører, redaktør, servitør, konsulent eller daglig leder.

Det viser stortingspolitikernes eget register over deres økonomiske interesser.

At det er mange bønder på listen over dem med annen inntekt enn stortingslønnen og eventuelle styreverv, er ikke overraskende. Eller som valgforsker Frank Aarebrot sier det:

— Eier du en gård, kan du ikke godt selge gården fordi du blir valgt inn på Stortinget.

Frykter for troverdigheten

Også odelstingspresident Ågot Valle mener det er stor forskjell på hva slags jobber stortingsrepresentantene har ved siden av stortingsvervet. For eksempel synes hun det er positivt at Frps André Dahl har en helgevaktsstilling i et bofellesskap.

— Det er positivt at man tar jobber for å ha kontakt med det virkelige livet, sier hun.

Samtidig understreker hun at stortingsvervet er svært arbeidskrevende.

— I hvert fall hvis du vil gjøre en skikkelig jobb. Hvis du jobber mye ved siden av vervet, må det gå ut over noe. I tillegg kan representantene komme borti saker som har med jobbene deres å gjøre. Da regner jeg med de holder seg unna, sier hun.

— Frykter du at det kan gå ut over Stortingets troverdighet at mange jobber ved siden av stortingsvervet?

— Egentlig gjør jeg det. Jeg synes ikke dette er heldig, sier hun.

Reagerer på Halleraker

— Hva med Øyvind Halleraker som jobber i 25 prosents stilling som daglig leder i Sunnhordland Bru- og tunnelselskap?

— Jeg reagerer på at han kan sitte i en slik stilling. Dette er opplysninger som bør ende opp i en prinsipiell diskusjon i presidentskapet, sier hun.

I så fall ligger det an til å bli en diskusjon med Stortingets visepresident Inge Lønning (H).

— Dette med biverv i en viss utstrekning har vært praksis i lang tid. Det eneste testspørsmålet som er rimelig å stille er om det går ut over stortingsvervet. Og jeg har ikke hørt noen antyde noen kritiske spørsmål på Stortinget om Halleraker i den sammenheng, sier Lønning.

Sjokkert over flertallet

Valgforsker Frank Aarebrot mener bijobbene er betenkelige hvis de fører representantene inn i et avhengighetsforhold. Han synes ikke det høres mye ut med en 25 prosentstilling i tillegg til stortingsvervet.

— Representantene ar jo ferie en fjerdedel av året, så det er jo bare å jobbe full tid da, sier han.

Han er ikke overrasket over at 29 representanter har andre jobber eller driver egne virksomheter. Han er mer betenkt over resten av Stortingets 165 folkevalgte.

— Er det slik at et stort flertall bruker ferien til å sole seg? Det synes jeg er sjokkerende, sier han.