Fiskeriminister-båt anmeldt OSLO: Fiskebåten «Skolmen», som eies av fiskeriminister Peter Angelsen og hans familie, er anmeldt for ulovlig dumping av rundt 5 tonn sei. Ifølge skipperen var dumpingen, som skal ha funnet sted i sjøen utenfor Havøysund i Finnmark om ettermiddagen fredag 13. august, et uhell. Fiskeriministeren sier til TV 2 at han ser ethvert brudd på bestemmelsene som alvorlig og at han føler saken «litt pinlig». Men han regner med at et eventuell rettssak vil fastsette hvor ansvaret ligger. Peter Angelsen understreker at han kun er aksjonær i selskapet, og at det er de som driver bedriften som er ansvarlig for den daglige virksomheten. Det er Fiskeridirektoratets Kontrollverk som har anmeldt båten, skriver Nordlys. Rederiet Steinfjordfisk, som eier «Skolmen», eies av Peter Angelsen og hans to sønner. Sønnen Jan Erik Angelsen, som er styreformann i bedriften, sier til TV 2 at fiskedumpingen skyldes et uhell. (NTB)

Vaksineres mot barkebiller OSLO: Norske forskere har funnet en vaksine mot granbarkebillen. Dette insektet forårsaker årlige skader på norsk skoger for titalls millioner av kroner. Forskerne fra Norsk institutt for skogforskning (NISK), testet vaksinen på norske grantrær i 1998, og det viste seg at trærne som ble behandlet med vaksinen var langt mer motstandsdyktige mot den beryktede barkebillen enn andre «vanlige» trær. Vaksinen styrker trærnes naturlige immunforsvar slik at de er bedre i stand til å stå imot barkebillene når de angriper. Vaksinen består av litt soppsmitte som forskerne sprøyter inn under barken på store grantrær. Denne sopptypen bærer barkebillene med seg når de angriper, og i store mengder er den med på å drepe trærne. I små doser «girer den opp» trærnes immunforsvar isteden.

Sluttstrek for Egersund-saken STAVANGER: Høyesterett satte onsdag sluttstrek for Egersund-saken, ved å forkaste statsadvokatens anke. Høyesterett har behandlet deler av Egersund-saken, hvor fem ungdommer var tiltalt for omfattende mishandling og flere tilfeller av voldtekt mot en 21 år gammel kvinne. I Gulating lagmannsrett ble ungdommene frikjent for flere tilfeller av voldtekt. Statsadvokat Inger Marie Sunde anket til Høyesterett for å prøve lovanvendelsen for to av tiltalepunktene, men tre av de fem høyesterettsdommerne forkastet anken. Mine klienter er svært lettet. Dette er en grei avgjørelse som setter punktum for Egersund-saken, sier advokat John Christian Elden, til NTB.

Avhørspause i Meløy-saken BODØ: Politiet har tatt en pause i avhørene av den 28 år gamle Meløy-mannen som er siktet for å ha tatt livet av 16 år gamle Linn Charlott Nesblom. 28-åringen har forklart seg flere ganger for politiet, men husker fortsatt bare bruddstykker av det som skjedde. Det var lørdag 6. november at 16 år gamle Linn Charlott ble stukket i hjel med kniv i en leilighet i tilknytning til Halsa Gjestegård i Meløy. Flere uker tidligere leverte hun inn en anmeldelse for vold og voldstrusler mot 28-åringen som nå er siktet for å ha tatt livet av henne. Advokat Nils Aga representerer 28-åringen. Han forteller at det er lite hans klient husker fra han kom inn i leiligheten. Det er vanskelig for ham å uttale seg om hva som skjedde der og da, fordi han bare husker bruddstykker. Han utelukker likevel ikke at han kan ha gjort det han er siktet for, for han kan i ettertid se et glimt av at Linn er død og at han selv er blodig p å hendene, sier Nils Aga. 28-åringens advokat regner med at med alle vitnene som var til stede, vil det bli slått fast at det var hans klient som stakk kniven i Linn Charlott. Saken kommer neppe opp før til våren, og jeg vil ikke bli overrasket om varetektsfengslingen for min klient blir forlenget til da, sier Nils Aga.

Færre boliginnbrudd OSLO: Tallet på innbrudd i private boliger i de største byene har gått ned det siste året. I Trondheim og Bergen er nedgangen på henholdsvis 28 prosent og 35 prosent, men samtidig begås det flere lommetyverier og innbrudd i biler. I fjor var det innbrudd i 10.000 boliger. I år blir tallet betydelig lavere, viser foreløpig oversikter fra politiet. En viktig årsak til nedgangen er at folk er blitt mer påpasselige med å sikre boligene sine, men også politiets forsterkede innsats har gitt resultater. Politiet rykker oftere og raskere ut og bruker større innsats for å få varetektsfengslet folk de mener vil begå nye lovbrudd, opplyser politiet i Bergen til NRK. Det virker som om større vansker og risiko med å bryte inn i private hjem får vinningskriminelle i stedet til å konsentrere innsatsen om lommetyverier og innbrudd i biler. (NTB)

Mishandlet konen til døde TRONDHEIM: En 74 år gammel mann er i Trondheim byrett dømt til tre års ubetinget fengsel for å ha mishandlet sin kone slik at hun døde av skadene. Ifølge retten er det ikke tvil om at skadene den 71 år gamle konen hadde da hun ble lagt inn på Regionsykehuset i Trondheim (RiT), er påført med slag, spark, kvelningsgrep og liknende. Retten mener kvinnens mann har forklart seg uriktig om at hans kone fikk skadene i et fall i trappen hjemme den 5. november i fjor. Mannen har nektet all straffskyld under rettssaken, melder Adresseavisen. To av de rettssakkyndige mente at det meste av skadene var resultat av mishandling, mens en tredje sakkyndig mente skadene kunne ha vært forårsaket av fall og transport til sykehuset. Sistnevnte viste til at kvinnen hadde vært syk og svak før hun fikk skadene, blant annet av beinskjørhet. Mannen er også dømt til å betale saksomkostninger med 10.000 kroner.

r>r>