Røykere drikker klart mest LILLEHAMMER: Røykere drikker dobbelt så mye alkohol som ikke-røykere, og røyking er svært ofte inngangsporten til alkohol og sterkere rusmidler. Det går frem av en forskningsrapport laget ved Høgskolen i Lillehammer. Professor Reidulf Watten sier til P4 at kampen mot røyking er svært undervurdert i det forebyggende arbeidet mot alkoholmisbruk og foreslår at alkoholvaner straks tas inn i røykeavvenningskurs. Undersøkelsen viser at røykere allerede har passert det første trinnet inn i rusens verden. Rusmiddeldirektoratet vil derfor fokusere mer på kampen mot røyking for å få ned alkoholforbruket her i landet. Informasjonssjef Bjørn Lyster i Rusmiddeldirektoratet, ser også at det er en klar sammenheng mellom røyking og alkoholbruk, og sier at de gjerne vil gjøre mer på området. Også Tobakksskaderådet vil gjerne samarbeide med Rusmiddeldirektoratet for å få ned tallet på røykere. (NTB)

Sendes fra sykehus til sykehus OSLO: På grunn av manglende sykepleiere blir for tidlig fødte barn sendt i kuvøse fra sykehus til sykehus for å få den hjelpen de trenger. Ved flere av sykehusene på Sør— og Østlandet går sykepleiermangelen ut over de aller minste pasientene. Seksjonsoverlege Rolf Lindemann ved avdelingen for for tidlig fødte barn på Ullevål sykehus må daglig vurdere hvilke barn som kan tåle å flyttes til et annet sykehus. Det er en håpløs situasjon å stå overfor, sier han. (NTB)

Nei til bønnerop via høyttalere OSLO: Frp-leder Carl I. Hagen sier et klart nei til bønnerop via høyttalere i Norge. Han gir full støtte til Gunnar Prestegård fra Kristelig Folkeparti som mener at dette vil virke forstyrrende på de kristne tradisjoner i Norge. - Det er ikke ønskelig at muslimer kaller til bønn over hele Oslo gjennom høyttalere. Alle samfunn har sitt særpreg, og det norske samfunn bygger på kristendommen og de kristne grunnverdier. Det kan ikke være en fornuftig utvikling at moskeer skal gis anledning til å presentere bønnerop over høyttalere, attpåtil på et utenlandsk språk, sier Hagen. Sist fredag lød det muslimske bønneropet fire ganger over bydelen Grønland i Oslo som markering på avslutningen av ramadan, muslimenes fastemåned. Men en permanent tillatelse må gis av bydelen, og der blir saken trolig avgjort 22. februar. (NTB)

En omkom og to hardt skadd KRISTIANSUND: En mann omkom og to personer ble alvorlig skadd i en kollisjon mandag ettermiddag på riksvei 670 i Surnadal i Møre og Romsdal. Ulykken skjedde da en personbil med tre personer fikk skrens og frontkolliderte med en møtende bil. (NTB)

KS-leder utfordret Bondevik OSLO: Leder Halvdan Skard (Ap) i Kommunenes Sentralforbund (KS) utfordret statsminister Kjell Magne Bondevik i sin åpningstale til landstinget mandag. Skard tok utgangspunkt i regjeringens beslutning om at staten skal ha arbeidsgiveransvaret for lærerne. Han karakteriserte dette som "et gigantisk avvik fra arbeidslivets grunnlov". - Jeg synes statsministeren skylder oss et svar om det her i dag. Er det virkelig slik at statsministeren og regjeringen ikke har tillit til lokalpolitikere, spurte KS-lederen. - Dersom regjeringens standpunkt er at dette skal være en varig ordning, ville det kanskje være bedre å la staten overta det samlede arbeidsgiveransvaret for norsk skole, slik at det blir mulig å føre en helhetlig arbeidsgiverpolitikk også på dette området. Staten oppfører seg jo nå omtrent som den egentlig eier og driver norsk skole, sa Skard.

Vil ikke ha superdepartement OSLO: Statsminister Kjell Magne Bondevik synes ikke det er noen god idé å samle alle kommunale oppgaver i et superdepartement. På KS-landstinget mandag vendte statsministeren tommelen ned for KS-leder Halvard Skards ønske om å samle ansvaret for alle kommunale oppgaver under Kommunaldepartementet. - Det ville blitt litt av et superdepartement. Og forslaget har en tilsynelatende god begrunnelse. Men jeg tror likevel ikke tanken er god, sa Bondevik. Han viste til at flere statsråder i tillegg til å ha ansvar for områder som ligger under kommunesektoren, også styrer områder som kommunesektoren ikke har ansvaret for. Det gjelder helseministeren, utdanningsministeren og kulturministeren. (NTB)