Hanssen er mektig irritert på sin nye sjef.

«Politisk kommunikasjon mot politiske partier», er beskrivelsen av Hanssens nye jobb i notatet fra 20. september, skriver Aftenposten. Notatet er skrevet av byråets daglige leder Bjørn Richard Johansen og er formulert som et brev til karanteneutvalget.

Innholdet står i kontrast til hva Hanssen selv og Johansen tidligere har uttalt. Begge har understreket at Hanssen overhovet ikke var involvert i arbeidet med å etablere selskapet før han fikk jobbtilbud 1. oktober.

— Døråpner

I notatet heter det at Hanssen skal starte «et næringspolitisk forum for regional vekst» i løpet av høsten, være «døråpner for næringsliv og organisasjoner» og være «et bindeledd mellom det rikspolitiske landskapet» og privat og offentlig virksomhet.

— Dette misliker jeg på det sterkeste. Det sår tvil om min troverdighet. Det er ikke dette jeg skal gjøre i First House. Jeg skal ikke være en døråpner. Jeg kommer ikke til å ringe kontakter på Stortinget eller i regjeringsapparatet, sier Hanssen til Aftenposten.

Den tidligere helse- og omsorgsministeren opplyser at han har fått dokumentet overlevert tidligere, men at han ikke satte seg inn i innholdet.

Beklager notatet

Etter at Hanssen offentliggjorde at han skal inn i PR-byrået, har han fått mye kritikk. Flere har advart mot nettopp en slik «døråpnerrolle» som notatet beskriver at han skal få.

— Det er betenkelig. Men Bjørn Richard Johansen har ikke grunnlag for å si dette. Jeg kommer ikke til å være en døråpner, sier Hanssen.

Johansen sier til avisen at han beklager det hele.

— Det var en politisk bommert å sende over notatet så tidlig, sier han.

Bjarne Håkon Hanssen er for tiden på ferie, men må forklare seg til karanteneutvalget når han kommer hjem. Da blir det avgjort når han kan begynne i jobben i First House, og om han bøtelegges for å ha brutt reglene.