I går skrev Bergens Tidende som Siren Hagen som hadde kjøpt gård på Radøy gjennom Notar. Hun var misfornøyd med meklerens innsats på flere punkter. Blant annet hadde Notar ikke sjekket selgers opplysninger om at alle odelsberettigede hadde fraskrevet seg odelen. Og en pantobligasjon på eiendommen er ikke slettet, over to år etter gårdskjøpet. Norges eiendomsmeglerforbund er svært kritisk til dette.

— Verken eiendomsmeglingsloven eller forarbeidene til denne viser til odelsloven. Medlemmer som jobber mye med landbrukseiendommer er likevel nøye med hvem som er odelsberettiget og får eventuelt inn odelsfravikelser fra disse. Når landbruksmeklerne gjør det, da blir det fort å anse som god meklerskikk, og det må også Notar følge, sier Finn Tveter, direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

- Møysommelig arbeid

Tveter viser til eiendomsmeglingslovens § 3-1 som sier at "mekleren skal utføre oppdraget i samsvar med god meklerskikk" og "med omsorg for begge parters interesser".

— Det kan ellers være et møysommelig arbeid å finne frem til alle de odelsberettigede. Men det skal mekleren forsøke så langt det er rimelig å gjøre, sier Tveter.

Han mener at hvis det fortsatt er usikkert om alle med odelsrett har fraskrevet seg denne, må mekler presisere dette i salgsoppgaven og kjøpekontrakten. Kredittilsynet deler ikke forbundets syn. Spesialrådgiver Johan Arnt Mettevoll mener det er selgers oppgave å sørge for at ingen har odel på gården han selger.

- Må stole på selger

ý Det er så komplisert å sjekke stamtreet til selgeren at mekleren er nødt til å stole på selgeren, med mindre det er grunn til å tvile på ham, sier Mettevoll.

Ifølge André Hitland i Notar har Notar tidligere vært i kontakt med Mettevoll, og følger hans råd i odelssaker.

— Hva gjorde Notar for å undersøke om det var odel på gården?

— Mekler var klar over at eiendommen var konsesjonspliktig samt at det var eller kunne være odelsberettigede. Selger opplyste at odel ikke var noe problem og at odel var fraskrevet, sier Hitland.

— Burde det vært bedre opplyst i kjøpekontrakten at dere ikke hadde sjekket selgers opplysninger? - Det står jo uttrykkelig i kontrakten at man baserer seg på selgers opplysninger.

Overrasket

— Hva synes du om kritikken fra Eiendomsmeglerforbundet?

— Vi synes denne kritikken er overraskende ut fra de uttalelser som ligger fra Kredittilsynet. Notars meklere er ikke medlemmer i eiendomsmeglerforbundet.

Både Kredittilsynet og Eiendomsmeglerforbundet er enige om at Notar burde ha slettet pantobligasjonen på 150.000 kroner som hviler på eiendommen.

— Hvorfor er ikke pantobligasjonen på 150.000 kroner slettet?

— Denne er bekreftet innfridd fra Sparebanken Vest side. Dette er kjøper informert om. Obligasjonen blir mortifisert av Sparebanken Vest. Dette er senest bekreftet i dag.