Forslaget om å be de ansatte om å gå ned i lønn ble behandlet på en ekstraordinær generalforsamling tirsdag ettermiddag. Et stort flertall stemte ja til forslaget om å spørre de ansatte om de vil kutte lønnen, opplyser informasjonssjef Anne Grete Ellingsen.

_Les mer:

Underskudd i Norwegian_

Som motytelse vil de ansatte få aksjeopsjoner, en mulighet til å kjøpe aksjer i Norwegian på et senere tidspunkt til en fastsatt kurs.

Dyrt drivstoff

Ellingsen vet foreløpig ikke hvordan tilbudet vil bli mottatt blant de ansatte.

– Det er for tidlig å si. Men da vi gjorde det samme i 2003 ble det veldig godt mottatt. Når vi får alle fakta på bordet, deriblant dato for tegning og innløsningskursen, vil vi vite mer om hvor mange som vil delta, sier Ellingsen.

Alle ansatte, inkludert ledelsen, vil få tilbud om å kutte lønn mot aksjeopsjoner.

Det er høye drivstoffutgifter som tvinger selskapet til å kutte kostnader. Norwegian har allerede vært gjennom en omfattende intern prosess med ulike typer sparetiltak.

Ellingsen vil ikke spekulere på om det kan bli snakk om oppsigelser dersom de ansatte ikke vil kutte i lønnen.

– Hvis alle sier nei har vi også andre tiltak. Vi jobber med ulike tiltak i forhold til å bruke mindre drivstoff under flyging. Vi kan fly saktere, og også i en rettere linje inn og ut av flyplassene, sier Ellingsen.

Hun kan ikke si nøyaktig hvor mye som kan spares gjennom den frivillige ordningen, ei heller noe om detaljene i opsjonstilbudet.

Flykjøp uberørt

Norwegian har som andre flyselskapet hatt et vanskelig halvår, der drivstoffprisene har økt dramatisk. Selskapet meldte nylig om et underskudd på 273 millioner kroner.

Ellingsen sier at kuttplanene ikke berører kjøp av nye fly. Norwegian har bestilt 53 fly, hvorav 11 skal leases. Disse kommer i perioden 2008-2010. De resterende 42 skal leveres i perioden 2009-2014.

– Finansieringen av disse flyene er i orden og depositum er betalt. Styret ønsker å hente inn 400 millioner kroner i ny egenkapital gjennom en aksjeutvidelse, sier Ellingsen.