I epostene som streikerammede piloter har sendt og som Aftenposten har fått tilgang til, levnes ikke Parat eller fagforeningen Norwegian Pilot Union (NPU) mye ære:

— Vi har sannsynligvis noen av bransjens beste arbeidsvilkår, og Parats «prinsipper» vil ødelegge vårt selskap, skriver en av pilotene og mener med de krav hans egen fagforening har lagt frem, vil være umulig for en multinasjonal bedrift å godta.

Piloten skriver at han er sterkt uenig i det hans egen fagforening foretar seg. Han skriver dette om belastningen:

— Det antall dager en flyger i NAN faktisk sitter i flyet og produserer flytid, overstiger neppe 160 dager pr år, selv om man oppgir 203 «brutto arbeidsdager».

— Ser en det opp mot lønnen, kan ingen si at dette ikke er gode vilkår, skriver NPU-medlemmet.

En annen epost har noenlunde samme innhold og konkluderer med at pilotene i Norwegian har gode vilkår.

Kjos skryter av selskapets piloter

Når Aftenposten viser Bjørn Kjos innholdet i epostene, bekrefter han at også han får henvendelser fra piloter som er uenig i den situasjonen pilotenes fagforening har satt dem i.

— Jeg har flere eposter fra piloter som henvender seg til meg og sier at dette er noe de ikke er med på eller støtter. Det vil vel kanskje alltid være slik i en streik at noen er for og noen er mot, men jeg vil jo tro at de fleste som tjener rundt en million kroner, vil synes at de har det bra, sier Kjos.

Samtidig skryter Norwegian-gründeren av sine piloter, men mener fagorganisasjonen Parats kjør mot flyselskapet er et forsøk på å tilrive seg kontroll over selskapets kommersielle beslutninger:

— Det vil de aldri klare, slår Kjos fast og på ett punkt sier han at han er helt enig med lederen for Norwegian Pilot Union, Halvor Vatnar:

— Dette handler ikke om lønn. Det handler om prinsipper og ledelsens rett til å styre, sier Kjos.

Tillitsvalgte ber Parat stå på

Parat avviser at det er sprekker i pilotkorpset:

— Vi kjenner oss ikke igjen i innholdet i disse epostene som Aftenposten referer. Vi har så sent som onsdag hatt kontakt med tillitsvalgte og medlemmer over hele landet. Det har vært medlemsmøter på alle basene, og fra alle disse er beskjeden til Parat og pilotforeningen helt entydig. De stiller seg hundre prosent bak streiken og det grunnlaget den er startet på og ber oss om å stå på videre, sier kommunikasjonssjef i Parat, Arve Sigmundstad.

Han understreker at det ikke er uenighet om lønn, men grunnleggende spørsmål for en tariffavtale med Norwegian, som er årsaken til konflikten.

Må gi opp norske ruter?

Norwegian sier at streiken, hvis den blir langvarig, kan komme til å få innvirkning på selskapets satsing på det norske innenriksmarkedet.

— Det har vært gode tider i norsk luftfart noen år nå, og da har noen lukket øynene for kostnadene. Nå er markedet blitt litt slappere, og da må vi reagere. Streiken gir oss store tap, og hvis den varer, så vil dette tapet tas inn igjen et sted. Da kan det være at ruter må legges der, der fortjenesten i dag er marginal, sier Kjos.

Norwegian vil ikke si konkret hvilke ruter dette dreier seg om, men ruter som tidligere har vært aktuelle å egge ned, er flere ruter til Nord-Norge, samt ruter til Molde, Kristiansand og Haugesund.

Han vil ikke si noe om hvor store tap Norwegian blir påført på grunn av streiken med henvisning til at dette er børssensitiv informasjon