Lørdag tok Norwegian Pilot Union og deres fagorganisasjon Parat ut 70 piloter i streik. Det har ført til betydelige trafikkforstyrrelser for selskapet og har rammet hundrevis av passasjerer allerede.

Parat har varslet opptrapping med ytterligere 650 piloter fra onsdag. I så fall vil det lamme hele Norwegians virksomhet i Norge, Sverige og Danmark.

Styret i morselskapet, Norwegian Air Shuttle, er mandag samlet på Fornebu for å drøfte sitausjonen.

Varsler europeisk blokade

Parat-leder Hans Erik Skjæggerud sier til Aftenposten at organsasjonen er forberedt på at styret kan komme til å avvikle pilotselskapet Norwegian Air Norway (NAN).

Dette vil ifølge Parat vekke internasjonal oppsikt og få alvorlige følger for Norwegian også utenfor Skandinavia.

— Hvis Norwegian går til det skritt å avvikle datterselskapet for å bli kvitt tariffavtale med sine piloter, blir dette oppfattet som fagforeningsknusing. Det er et ord som klinger svært dårlig over hele Europa, sier Skjæggrud til Aftenposten.

I en slik situasjon sier han det er naturlig å trekke inn Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF), som har medlemsorganisasjoner over hele Europa.

- Vil savne sidestykke

— De vil kunne iverksette aksjoner mot Norwegian over hele verden. Det vil kunne bety at selskapet blir nektet drivstoff og heller ikke får utført bakketjenester av noe slag.

Han legger til:

— Hvis Bjørn Kjos går til et slikt skritt, vil det savne sidestykke, ikke bare i Norge, men også det vi kjenner av arbeidskonflikter i luftfarten i Europa. Vi kan jo se at det samme, svekkelse av de ansattes vilkår, skjer i mange andre luftfartsselskaper i Europa. Her er Norwegian helt i front av utviklingen, mener Parat-lederen.

International Transport Workers' Federation er en internasjonal sammenslutning av transportarbeidernes fagforeninger i en rekke land. ITF har mer enn 4,5 millioner tilsluttede medlemmer fordelt på mer enn 700 fagorganisasjoner i 154 land.

Skal møte pilotene

Det har ikke vært kontakt mellom hovedpartene NHO Luftfart og Parat etter at konflikten brøt ut natt til lørdag, og det er heller ikke avtalt noe nytt møte mellom disse to organisasjonene i løpet av dagen, sier Skjæggerud.

Informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian opplyser imidlertid overfor Aftenposten at det skal være et møte melllom Norwegian Air Norway (NAN) og pilotene som er organisert i Norwegian Pilot Union.

Møtet skal finne sted i ettermiddag, men det er mandag formiddag noe uklart hvilken karakter dette vil få.

— Vi kan ikke si noe om møtets innhold, bare bekrefte at det er møte. Uansett, det er jo positivt at det skapes kontakt, selv om kravene pilotene har fremsatt ikke er mulig å innfri, sier Sandaker-Nielsen.