I september valgte Telenor SAS framfor Norwegian som sin partner på innenriksflyginger. Storeier Bjørn Kjos i Norwegian tror flere slike anbudstap vil få konsekvenser for selskapets rutetilbud.

— Jeg kan vanskelig se at frekvensen på seks daglige rundturer Oslo-Stavanger kan opprettholdes uten at vi får noen av storkundeavtalene med Statoil og Norsk Hydro, sier Kjos til Dagens Næringsliv.

Både Hydro og Statoil er nå i en forhandlingsfase om nye avtaler for kjøp av flyreiser, med frist til henholdsvis årsskiftet og mars neste år.