Sensorene er alt i full sving med å evaluere norsk-besvarelsene til avgangselevene i den videregående skolen. Snart kan det imidlertid vise seg at også sensorenes innsats er bortkastet. For i slutten av neste uke blir det avgjort om årets norskeksamen skal annulleres. Det får BT opplyst hos direktør Jostein Osnes i Læringssenteret.

Det oppstod kaotiske tilstander etter norskeksamen 21. mai da det ble oppdaget at skoler hadde praktisert helt forskjellige regler for bruk av eksamenshjelpemidler.

Kartlegger

Noen elever kom til eksamen med 10-binds leksikon, mens andre lojalt fulgte instruksen om kun å ta med seg ordbok som hjelpemiddel. Årsaken til rotet, var at Læringssenterets rundskriv til skolene både kom sent og var så omtrentlig i formen at det åpnet for tolkninger om hvilke hjelpemidler elevene fikk lov å bruke.

— Vi kartlegger nå forholdene som oppstod under eksamensavviklingen. Vi har bedt Utdanningsdirektørene i fylkene om å gi oss en mer detaljert oversikt fordi den første tilbakemeldingen var for grovmasket, sier Osnes.

Den første kartleggingen viste ifølge Osnes at mellom 10 og 15 prosent av skolene tillot hjelpemidler som ikke var ment brukt under eksamen.

Rettferdig

Læringssenteret mener likevel det er nødvendig å vurdere om elevene ikke kan vurderes på en rettferdig måte.

Osnes vil ikke spekulere i hvorvidt årets avgangselever må nøye seg med standpunktkarakter i norsk i år. - Læringssenteret er ansvarlig for den endelige beslutningen, men med den oppmerksomhet saken har fått, har også utdanningsministeren bedt om å bli koblet inn, sier Osnes. Han sier Læringssenteret er i dialog med sensorene for å få vite hvordan de opplever situasjonen. - Da vil vi et godt grunnlag for å fatte den endelige avgjørelsen om eventuell annullering, sier han.

Direktør Osnes sier at det normalt bare er ordbøker som tillates under norskeksamen.

— Hva med leksikon?

— For å si det sånn; jeg tror de er mer til unytte enn til nytte for elevene i en eksamenssituasjon.

— Men var det tillatt å bruke dem?

— Ja, slik rundskrivet var formulert var det nok lovlig å bruke leksikon, sier Osnes

Andre hensyn

Utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde i Hordaland tror det er mulig for sensorene å gi en skikkelig og rettferdig vurdering av elevene, trass i hjelpemiddelrotet.

— Når sensorene kommer sammen vektlegger de andre ting enn elevens evne til å slå opp i oppslagsverk, sier hun.

— Forstår du ikke frustrasjonen hos elever som mener de ikke får en rettferdig og likeverdig vurdering av besvarelsene?

— Jo, jeg skjønner at dette kan gi grunnlag for bekymring. Men etter at dette oppstod som et mulig problem, vil eksamensbesvarelsene uten tvil bli evaluert ekstra grundig. Dessuten har jo elevene anledning til å klage på sensuren, sier Lunde, som legger til at utdanningskontoret i Hordaland kommende uke skal møte sensorer og representanter for Læringssenteret for å «kvalitetssikre evalueringen av elevenes besvarelser».

Leder i Stortingets utdanningskomité, Rolf Reikvam (SV) har tidligere tatt til orde for at årets norskeksamen bør annulleres.