Etter flere alvorlige tunnelulykker i Alpene har EU utarbeidet et forslag til sikkerhetsregler for tunneler, skriver VG. I forslaget går det fram at EU ikke vil tillate tunneler med en stigningsgrad på mer enn 5 grader.

I Norge er det en rekke tunneler som vil bryte med de nye reglene. Forslaget gjelder tunneler som er lengre enn 500 meter og det er spesielt flere av de undersjøiske tunnelene som vil rammes i Norge. Enkelte norske tunneler har stigningsgrad opp mot 8,5 grader.

— Om vi tvinges til å bygge om tunnelene vil utgiftene komme på flere milliarder kroner. I Nederland vil ikke slikt by på problemer, men Norge er et kupert land. Dette er jo umulig, sier direktør Finn Harald Amundsen i Vegdirektoratet. EU-forslaget har en detaljert oversikt over tiltak som bedrer sikkerheten i tunnelene. Det dreier seg om belysning, havarilommer, ventilasjon, overvåking og altså stigningsgrad.