– Dette er direkte pinlig, sier administrerende direktør Jan Johansen i NAF.

Strømsåstunnelen i Drammen, Hagantunnelen på riksvei 4 i Akershus og Gruatunnelen på riksvei 4 i Oppland får karakteren «svært dårlig» i den europeiske undersøkelsen EuroTAP. Fem norske tunneler er med i sikkerhetsundersøkelsen, bare to av dem får karakteren «god»: Granfosstunnelen på riksvei 150 på grensen mellom Oslo og Bærum og Rælingtunnelen på riksvei 159 i Akershus.

Forfall

Manglende rømningsveier skal være én av grunnene til at Norge kommer dårlig ut i undersøkelsen, som er foretatt av den tyske bilinteresseorganisasjonen ADAC.

– Resultatene understreker dessverre det vi alle vet, nemlig at tunnelene, i likhet med veiene for øvrig, er i forfall, sier Johansen.

Årets test viser at manglende vedlikehold og oppgradering går ut over sikkerheten i tunnelene.

– For strenge krav

Kravene i undersøkelsen er strengere enn EUs tunnelsikkerhetskrav, og flere norske tunneler har for lite trafikk til å tilfredsstille EUs krav om to løp, framholder Vegvesenet.

– Fordi undersøkelsene gjennomføres etter kriterier som er basert på det beste fra hvert land i Europa, er det ikke overraskende at våre ettløpstunneler kommer relativt dårlig ut. Testprosedyrene er også utviklet med tanke på tunneler med langt høyere trafikk enn mange av de norske som testes, sier seksjonsleder Finn Harald Amundsen i Statens vegvesen.

Lover bedring

Likevel lover Amundsen bedring. Han påpeker at det allerede foreligger en opptrappingsplan for de fem tunnelene som er med i undersøkelsen, samt for resten av de norske tunnelene som ikke tilfredsstiller sikkerhetskravene i EU-direktivet.

– De enkleste anbefalingene setter vi ut i livet raskt, mens de noe mer omfattende vil nok ta noe lengre tid, sier Amundsen.