For 2004 ble det fra norske sykehus meldt om 2.056 hendelser av feilbehandling eller andre tabber som fikk eller kunne fått konsekvenser for pasientene. Det er en økning på 51 prosent fra 2001.

Én av tre meldinger gjelder betydelig personskade. Mer enn halvparten av meldingene gjelder forhold som kunne ført til alvorlig personskade.

Blant de totalt 638 meldingene med alvorlig personskade kommer det fram at rundt 40 prosent av pasientene ikke ble informert om dette, skriver Aftenposten. Rundt 80 prosent ble ikke informert om at de kunne ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning. Det kommer fram i en fersk rapport fra Statens helsetilsyn om feil, feilbehandling og uforutsette hendelser i norske sykehus

– Det er veldig alvorlig at sykehusene vet om at feilen er skjedd, og ikke sier ifra til pasientene og de pårørende. Spesielt reagerer jeg på at det er mange med alvorlige personskader som aldri får vite om dette. Det er svært alvorlig, sier helsedirektør Lars E. Hanssen til Aftenposten.