Ifølge undersøkelsen, som nå blir offentliggjort i det medisinske fagtidsskriftet International journal of geriatric psychiatry, har 80 prosent av pasientene ved norske sykehjem demens. Bare 3 prosent er helt uten tegn til svikt i hukommelse og orienteringsevne.

Forskerne påpeker samtidig at kun halvparten av pasientene har fått riktig diagnose.

– Sykehjemmene er i realiteten institusjoner for personer med demens, sier psykiater og stipendiat Geir Selbæk, ved alderspsykiatrisk kompetansesenter i Sykehuset Innlandet, til Aftenposten.

Han er tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Selbæk opplyser at bare 20 prosent av sykehjemsplassene er i skjermede avdelinger, tilpasset disse pasientene.

– Når det nå viser seg at det kun er unntaksvis at pasientene ikke har demens, så er behovet for slike enheter betydelig større. Dagens sykehjem er i liten grad tilpasset pasientenes tilstand og behov, sier Selbæk.

Han mener det er alvorlig at kun et fåtall av pasientene har fått konstatert diagnosen demens, og tror dette fører til at mange eldre ikke får den behandlingen de skal ha.

Helse— og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) lover endring, både når det gjelder bygningsmessige forandringer og når det gjelder personalet og samarbeid med blant annet spesialisthelsetjenesten.