— Det er stor fare for at fanger som blir overlatt til den afghanske etterretningstjenesten NDS blir utsatt for tortur og annen umenneskelig behandling, konstaterer Amnesty International i en rapport som legges fram i disse dager.

Amnesty ber derfor den NATO-ledede ISAF-styrken om straks å stanse all utlevering av fanger til afghanske myndigheter.

Et notorisk upålitelig rettssystem og president Hamid Karzais ferske beslutning om å gjenoppta henrettelser av dødsdømte, gjør ikke kritikerne mildere stemt.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har tidligere avvist krav om stans av fangeutleveringer og viser til en avtale hun inngikk med sin afghanske kollega for ett år siden.

Avtalen om fangeutlevering er svært generell, men påleggene afghanske myndigheter å behandle fangene de får fra ISAF på en human måte.

Avtalen skal også sikre Den uavhengige afghanske menneskerettskommisjonen (AIHRC) og Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) tilgang til fangene.