Undersøkelsen fra Norsk Matematikkråd er gjennomført blant 7.215 nye studenter, og avslører at selv de beste studentene sliter med ungdomsskoleoppgaver.

Enkel prosentregning og brøkregning er rett og slett for vanskelig, og i snitt klarer studentene bare under halvparten av oppgavene som stort sett er hentet fra ungdomsskolen. Undersøkelsen er gjennomført jevnlig siden 1982, og nivået fortsetter å synke. Særlig er det de kommende sivilingeniørene ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) som sakker akterut. Disse studentene må ha full fordypning i matte fra videregående skole for å komme inn. Likevel svarer de feil på fire av ti oppgaver, skriver Aftenposten.

— Manglende kunnskaper på grunnivået i matematikk kan ha store konsekvenser for kvaliteten på sentrale utdanninger i vårt tekniske og teknologiske samfunn. En bør diskutere om man kan slå seg til ro med forholdene, sier lektor Anne Rasch-Halvorsen ved Høgskolen i Telemark.