En arbeidsgruppe har utredet hvilke nye våpen Forsvaret bør anskaffe, og elektrosjokkvåpen er en av anbefalingene, skriver Dagsavisen.

Også en rekke andre «mindre dødelige kapasiteter» (som det heter i Forsvarets terminologi), som lydkanoner, arrestasjonsnett, laserblendere, gummikuler og lignende typer mindre dødelig ammunisjon, kan bli en del av utenlandssoldatenes utrustning.

– Dette gir soldatene våre i utlandet muligheten til å behandle sivile enkeltpersoner og grupper, og også militære motstandere, på en mer human måte, sier kaptein Trond Mostue, som har ledet arbeidsgruppen som har utredet hvilke nye våpen Forsvaret bør anskaffe.

Forsvarsdepartementet har avsatt 50 millioner kroner til innkjøp av de nye våpnene. Ytterligere 20 millioner kroner er allerede brukt på lignende våpenprodukter. De ligger nå på lager, men kan bli tatt i bruk til våren.