Førstekrigsadvokat Gunnar Johnsen har ikke funnet hold i ryktene om norske krigsforbrytelser i Afghanistan, ifølge ABC Nyheter.

Onsdag fikk Krigsadvokaten i Nord-Norge rapporten fra Militærpolitiet som har ettergått påstandene om mulige norske krigsforbrytelser som har versert i et halvt års tid.

– Min foreløpige konklusjon er at ingenting tyder på at det er begått straffbare eller refsbare handlinger, sier førstekrigsadvokat Gunnar Johnsen til ABC Nyheter.

Han skal nå studere underlagsmaterialet nærmere før en endelig konklusjon trekkes, men understreker at det foreløpig ikke ser ut til at militære eller borgerlige straffebestemmelser er brutt.

Saken oppdateres.