I 2006 gikk forsvaret til innkjøp av pansrede kjøretøy av typen Iveco til bruk i Afghanistan. Kjøretøyene beskytter godt mot bomber, granater, raketter og kuler. Derimot har Iveco-kjøretøyene problemer med selve forholdene i Afghanistan.

– Jeg har ni Ivecoer til disposisjon i troppen min, men bare to fungerer, sier troppssjef Magnus til Dagsavisen.

Han forteller at motoren på Ivecoene ofte går varm. Den skal være så avansert at den må inn på verksted å kobles til en datamaskin før den kan startes igjen. Det hender at soldatene må stå timevis på veiene i området for å vente på skyss.

– Til nå har jeg bare måttet koblet på slepetau, men hvis vi skal steder hvor trusselen er større, så blir det spesielt hvis bilen bare stopper, sier Magnus.

Han blir støttet av sjefen for utrykningsstyrken Kjell Inge Bækken som sier at kjøretøyene gir Forsvaret store problemer.

– Det er viktig for meg at menneskene vi sender ned hit får det verktøyet de trenger for å operere på en fornuftig måte, sier Bækken.

Forsvaret i Norge har forståelse, men har ennå ikke sendt ned nye kjøretøy, ifølge Bækken.

– Hvis mange nok kjøretøy blir stående blir det en sikkerhetsrisiko. Da må jeg sette av bergingskapasitet og styrkebeskyttelse, sier han.