Norske kvinner føder i snitt 1,85 barn. I EU ligger snittet på 1,45. Bare Island ligger bedre an enn Norge blant OECD-landene. Der fødes det også flere barn per kvinne enn i Norge.

I Norge er mer enn 76 prosent av kvinnene i yrkesaktiv alder på arbeidsmarkedet, og tallet er enda høyere blant norske småbarnsforeldre.

— Både EU og OECD er opptatt av dette, og spør hvorfor vi har så høy fødselsrate. Vanlig teori sier jo at man har høy fødselsrate i land med lav sysselsetting blant kvinner, sier forsker Anne Marie Berg ved Arbeidsforskningsinstituttet til Dagbladet.

Informasjonsrådgiver Ingrid Dåsnes hos Likestillingsombudet tror forklaringen på at Norge kommer så godt ut ligger i gode svangerskapsordninger og relativt god barnehagedekning.(NTB)