TROND GRAM / NA24

Flere av Norges største bistandsland ligger langt oppe på listen over verdens mest korrupte land, ifølge den årlige rangeringen fra Transparency International.

Samlet norsk bistand i 2006 var på 18,9 milliarder kroner, og viktige bistandsland som Afghanistan, Angola, Bangladesh, Pakistan, Somalia og Sudan har store problemer med korrupsjon.

Milliarder i skatteparadiserGeneralsekretær Jan Borgen i Transparency International frykter at norske bistandsmillioner kan ha blitt stukket i lommen på grådige ledere.

— Det skjuler seg milliarder av dollar i ulike skatteparadiser som er stjålet fra bistand. Jeg sier ikke at jeg vet hvor mye penger som er tatt, men det er helt klart mye. Sannsynligheten er stor for at norske midler ikke har gått til helse, skoler og infrastruktur, men er blitt stjålet og plassert i skatteparadiser, forteller Borgen.

Korrupsjonen en av årsakene til at disse landene fortsatt er lutfattige, og dermed store mottakere av bistand.

— Fattigdom skaper korrupsjon og korrupsjon hindrer utvikling. Du må gjøre noe med korrupsjon for å få land ut av fattigdomsklemmen. Det betyr at all bistand må være korrupsjonsfri, sier Jan Borgen.

I front i kampen mot korrupsjon

Korrupsjon er et viktig element i norsk bistandspolitikk, og Norge har flere tiltak for å begrense korrupsjonsnivået i flere av bistandslandene.

Torsdag ettermiddag offentliggjorde utviklingsminister Erik Solheim at Norge som første vestlige land vil slutte seg fullt ut til åpenhetsprinsippene i Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), som jobber for at selskaper i olje-, gass- og gruveindustrien skal publisere hva de betaler til vertslandets myndigheter, og at vertslandet skal publisere hva det mottar.

— Norge ønsker å gå i front internasjonalt i kampen mot korrupsjon. Vår pådriverrolle i EITI er et eksempel på dette. Hittil har Norge gitt initiativet økonomisk og politisk støtte. Vi vil nå implementere EITI-kriteriene fullt ut. Vi vil selv gjøre det vi ber andre land om å gjøre, og det vil øke vår troverdighet i det internasjonale arbeidet mot korrupsjon i råvareindustriene, sier utviklingsminister Erik Solheim.