Den nye OECD-rapporten viser at forskjellene mellom norske og for eksempel finske lærere er store — både målt i kroner og i forhold til verdiskapningen i samfunnet (BNP).

I rene kroner og øre havner de norske lærerne på 19. plass på OECD-rankingen, med en inntekt på 35.000 dollar. På 4. plass ligger de tyske lærerne med over 51.000 dollar.

Også land som Irland, Spania, Nederland og Finland ligger over de norske.

- Jeg er forbauset

Selv om den norske verdiskapningen er høy på grunn av store oljeinntekter, tror økonomiprofessor Kjetil Bjorvatn ved Norges Handelshøyskole at tilstanden er korrekt beskrevet av OECD.

— Noe av grunnen til at Norge bruker mindre på lærere, er at vi har så høy BNP. Men det er likevel bekymringsfullt når vi sammenlikner med andre land, sier Bjorvatn.

— Jeg blir litt forbauset, sier Ann-Magrit Meling. Hun er tillitsvalgt for lærerne ved Nordnes skole i Bergen.

— Men verre enn lønnen er det at vi er så få lærere, og har så få ressurser, sier Meling.

Sammen med Island havner Norge nederst på OECDs liste. Listen viser hva norske lærere får sammenlignet med verdiskapningen (BNP) pr. innbygger.

Lav topplønn

— Lærerlønningene er ikke særlig imponerende. De henger igjen. Når man måler BNP pr. person i forhold til lønningene, sier det noe om prestisjen i yrket, sier økonomiprofessor Bjorvatn.

— Det å være lærer var før en høyt ansett karriere. Når inntekten er liten, er det ikke lenger like prestisjefylt, sier Bjorvatn.

Svaret, mener Bjorvatn, er mer penger i lønningsposen.

— Som økonom tror jeg at lønninger betyr noe for folks yrkesvalg. Da er dette bekymringsfullt, sier Bjorvatn.

Forskjellene i inntekt sammenlignet med BNP pr. innbygger er enorme (se grafikk).

  • I Sør-Korea er lærerlønningene 233 prosent av BNP pr. innbygger.
  • I Norge er tallet 74 prosent. Island er også i bunnklassen med 75 prosent. Finland kommer nærmest OECD-gjennomsnittet med 123 prosent. Danmark og Sverige har henholdsvis 114 og 98 prosent.
  • En annen indikator er forskjellen mellom begynnerlønn og topplønn for lærere. Her er Norge, sammen med Danmark, helt på bunn. Dermed kan erfarne portugisiske eller franske lærere få en relativt sett høyere lønn enn tilsvarende erfarne norske kolleger.

Topplønnen for norske lærere med mindre enn fire års utdannelse er 364.000 kroner etter 16 års erfaring. For adjunkter er tilsvarende 381.000 kroner.

- Som å jobbe i Nordsjøen

Utdanningsforbundets leder Helga Hjetland sier hun er litt overrasket.

— Både ja og nei. Denne sammenligningen gir et bilde av den relative verdien av lærerlønnen, og den ser vi er lav. Disse tallene bekrefter at vi har et dårlig lønnsnivå, sier Hjetland.

Tallene er fra 2005, og Hjetland frykter at fremtidens statistikk vil være verre.

— Det som gjør meg bekymret, er at vi har hatt betydelig mindre lønnsutvikling enn resten av samfunnet siden den gang, sier Hjetland. Dermed regner hun med at tallene neste gang vil være lavere.

På Nordnes skole mener Ann-Magrit Meling at lærerlivet er blitt hardere de siste årene.

— Jeg er så lei bildet av lærerne med korte arbeidsdager og lange ferier. Arbeidsbyrden har økt, det er stadig flere oppgaver og færre voksne. Det blir lange dager av det, sier Meling.

— Med 10-12 timers arbeidsdager blir det som å jobbe i Nordsjøen.

Silje Katrine Robinson