Dette skriver Aftenposten.

Tallene fra Verdens helseorganisasjon (WHO), der Norge troner på Europa-toppen med en andel på 32 prosent, er fra 1999 og 2000. En undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at røykeandelen blant norske kvinner i 2002 var på vei ned og så vidt under 30 prosent, for første gang siden SSB startet målingene i 1973.

Fra 1994 til 2001 sank røykeandelen blant danske kvinner fra 35 prosent til 26 prosent. I samme periode gikk røykeandelen blant danske menn ned fra 38 prosent til 34 prosent. Det har vært en nedgang i antall røykere i alle aldersgrupper, bortsett fra hos menn i alderen 50— 59 år.

Danske helsemyndigheter har i perioden 1995-2002 gjennomført en omfattende antirøykekampanje, kalt Stopp-kampanjen.

Informasjonskonsulent Jørgen Falk i Sundhetsstyrelsens Center for Forebyggelse i København, har sittet sentralt i utarbeidelsen av kampanjen. Han er fornøyd med resultatene, men er forsiktig med å fastslå årsakene til at så mange har sluttet.

— Vi vet jo ikke sikkert hva som gjør utslaget, men det handler mye om kommunikasjon. De siste årene har det vært mye fokus i danske medier på at kvinner tåler røyk dårligere enn menn. Vi har god dansk forskning, og det virker som danske forskningsresultater gjør sterkere inntrykk enn britiske og amerikanske funn, sier han

NTB

RØYKER MEST: Norske kvinner ligger på røyketoppen.