ARILD GILJA

Hvert år dukker det opp 12.000 nye kvinner på norske arbeidsplasser, og nå erobrer de også høystatusyrkene.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå, har gjennomsnittlig 12.000 nye kvinner kommet inn i arbeidsstyrken hvert år det siste tiåret. Det tilsvarende tallet for menn er bare 7.500.

Kvinneandelen utgjør nå 47 prosent av de totalt 2,3 millioner menn og kvinner i arbeid. Men fortsatt leder mennene med sine 1,2 millioner, og det vil gå minst 25 år før kvinnene tar igjen mennene, dersom utviklingen fortsetter.

Til sammenlikning var det for tretti år siden bare 600.000 kvinner i jobb, noe som den gang tilsvarte 38 prosent av arbeidsstyrken.

Bronse til norske kvinner

Det er denne utviklingen som forklarer Norges høye rangering i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) sine undersøkelser. Norske kvinner har nemlig den tredje høyeste yrkesdeltakelsen, blant de 30 industrilandene som er medlem i OECD. Vi er bare slått av Luxembourg og Sveits.

Posisjonen har kvinnene erobret gradvis år for år, men det er først det siste tiåret kvinnene har tatt steget opp i verdenstoppen. Også danske og svenske kvinner kommer høyt opp, mens deres spanske, italienske og tyrkiske søstre befinner seg i andre enden av resultatlisten.

Jakter på toppjobbene

Kvinnene erobrer også innen høystatusyrkene. Ifølge Statistisk sentralbyrå er i dag nesten hver tredje leder en kvinne, mens bare hver femte lederstilling var besatt av kvinner for ti år siden.

I tillegg til å ha overtatt dominansen i høyskoleyrkene, finner også flere og flere kvinner veien inn i de akademiske yrkene. I dag er 44 prosent av akademikerjobbene besatt av kvinner, mot 38 prosent for ti år siden. Det blir også flere mannlige akademikere, men de øker ikke like mye i antall.