I rapporten slås det fast at Norge ikke har lyktes med å lære ungdom nok om seksualitet og prevensjon, melder NRK.80 prosent av norske ungdommer debuterer seksuelt i løpet av tenårene. Over 3 prosent av jentene mellom 15 og 19 år blir gravide.