SOFIA M. FOSSUM, NTBOsloDet viser en rapport fra Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet (SEF). Rapporten kartlegger fysisk aktivitet, form og holdninger til dette.

— Undersøkelsen viser at det er en nedgang i styrke hos gutter og redusert bevegelighet både for jenter og gutter, sier prorektor og professor ved Norges idrettshøgskole Kari Bø til NTB. Bø har vært leder for arbeidsgruppen som har jobbet med rapporten.

Unik - Studien som er gjort er unik i verden. Generelt er det få undersøkelser som viser hvordan folks form og fysiske aktivitet er og hvordan det har utviklet seg over tid, sier Bø.

Professoren understreker at Norge foreløpig ikke har godt nok grunnlag til å trekke bastante konklusjoner.

— Vi har for dårlige studier når det gjelder aktivitetsnivå og fysisk form i befolkningen. Vi har rett og slett for dårlig datagrunnlag i Norge, men det er et problem som vi deler med resten av verden, sier Bø.

Bekymret For å bøte på problemet har Verdens helseorganisasjon (WHO) utarbeidet et spørreskjema som skal brukes til å kartlegge og samordne informasjon om aktivitetsnivået blant verdens befolkning.

— Vi har lett for å tro at vi er så mye sprekere enn alle andre, men det ser ut til at vi har like mange inaktive i Norge som i andre land. Å ha data som er sammenlignbare er vesentlig. Kunnskap om dette er en viktig faktor i helsefremmende og forebyggende arbeid, fastslår Bø.

Forskning viser at moderat fysisk aktivitet har forebyggende effekt på mange sykdommer, blant annet diabetes type 2, høyt blodtrykk og visse typer kreft.

— Det er grunn til å være bekymret for våre barn. Regelmessig fysisk aktivitet blant barn og unge er nødvendig for normal vekst og utvikling av funksjonelle kvaliteter, og har stor betydning for helsen, både i oppveksten og senere i livet, mener Bø.

Utfordrer Giske Prorektor og professor Bø utfordrer utdanningsminister Trond Giske til å få mer aktivitet inn i skolen. Tall fra tidligere undersøkelser viser at 30 prosent av den norske befolkningen ikke driver fysisk aktivitet i fritiden.

— Vi må sette inn støtet der barn og unge er - i skolene og barnehagene. Fysisk aktivitet må være allsidig og lystbetont og i løpet av skoledagen bør barna drive med utelek eller annen fysisk aktivitet minst én time hver dag sånn at de blir litt svette og slitne. Det gir bedre konsentrasjonsevne også, mener Bø.

Hun vil at politikerne skal gjøres noe raskt.

— I ungdomsskolen har de to timer fysisk aktivitet i uken. På videregående skole er det utvidet til tre timer i uken. Like etter at statsminister Jens Stoltenberg tiltrådte sa han noe om at gymsalene på skolene er fine å bruke til diskusjoner. Det lyder som et dårlig forslag. Man kan diskutere godt mens man går og løper, sier Bø.