ANNE HAFSTAD

For første gang er andelen kvinner som får blodpropp i forbindelse med graviditet og fødsel kartlagt i Norge. Foreløpige resultater fra den omfattende undersøkelsen viser at norske kvinner ligger på toppen i den vestlige verden når det gjelder andelen kvinner som får blodpropp i denne perioden av sitt liv.

— Vi vet foreløpig ikke hvorfor det er slik. Det kan ha sammenheng med alderen på norske gravide, og det kan ha sammenheng med genetikk eller familiære forhold vi i dag ikke kjenner. Det kan også tenkes at vi har bedre data og oversikt enn i andre land. Det er noe av det vi håper å få svar på når denne undersøkelsen er ferdig, sier gynekolog og doktorgradsstipendiat Anne Flem Jacobsen ved Kvinnesenteret og Hematologisk, Ullevål universitetssykehus.

Sjeldent, men alvorlig

Hun er ansvarlig for studien som er et samarbeidsprosjekt med Sintef Helse i Trondheim og som tar sikte på å undersøke alle norske kvinner som fikk blodpropp i forbindelse med svangerskap og fødsel i perioden 1990-2003. Så langt har forskerne identifisert 650 kvinner som nå blir spurt om de vil delta i undersøkelsen. Samtidig vil et tilfeldig utvalg kvinner (rundt 1200 totalt) som fødte i samme periode, men som ikke fikk blodpropp, bli invitert til å delta. Disse skal fungere som kontrollgruppe.

Blodpropp i svangerskapet er en alvorlig, men sjelden tilstand. Svangerskap i seg selv gir økt risiko for blodpropp for da øker blodets evne til å levre seg (koagulere). Dette skjer for å forhindre at kvinner blør mer enn nødvendig i forbindelse med fødsel. Under svangerskapet påvirkes blodårene noe, også det kan gi økt risiko for blodpropp. I tillegg er gravide ofte noe mindre aktive enn ellers, noe som også øker risikoen.

Frem til nå har det vært relativt lite forskning rundt diagnostikk og behandling av dette.

Lett å overse

Generelt oppstår blodpropp som oftest i leggen. Slik er det ikke når blodpropp rammer i svangerskapet. 60-70 prosent av tilfellene oppstår i bekkenet. Symptomene kan være noe annerledes enn for blodpropp generelt. I tillegg er de til forveksling lik en del andre plager som er vanlig i forbindelse med graviditet. Det kan gjøre blodpropp vanskelig å oppdage hos gravide.

— Har gravide vondt i bekkenet, tenker vi helsepersonell ofte at det er bekkenløsning. I de fleste tilfeller er det jo det, men en sjelden gang kan det også være blodpropp, sier Flem Jacobsen.

Blodpropp i beinet gir ofte hovent bein, et symptom som mange gravide sliter med også ellers. Tilsvarende gir blodpropp i lungene ofte problemer med å puste. Det er også en plage mange gravide opplever.

— Selv om blodpropp forekommer sjelden, må vi bli flinkere til å tenke på det som alternativ diagnose hos gravide, sier Flem Jacobsen.

Behandlingen er blodfortynnende medisiner. Dette er helt ufarlig for fosteret, forteller Flem Jacobsen.

Forskerne tar også sikte på å finne ut mer om hvordan det går med kvinnene som rammes.

— Vi håper også å fremskaffe nye data som kan føre til bedre informasjon og råd vedrørende forebygging og behandling for fremtidige pasienter, og å få bedre kunnskap om hvorvidt blodpropp i denne fasen i livet har betydning for fremtidig sykdomsrisiko, sier Flem Jacobsen.

AFTENPOSTEN/BERGENS TIDENDE