Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) gir lærerne æren for det gode resultatet.

— Dette er en god dag for norske skoler. Lærerne kan med stolthet ta en god og lang ferie, påpekte kunnskapsminister Kristin Halvorsen under IEAs presentasjon av den internasjonale demokratiundersøkelsen ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) tirsdag.

Ifølge undersøkelsen er norske elevers kunnskaper om og holdninger til demokrati og medborgerskap meget gode sammenlignet med elevene i de 37 andre deltakerlandene.

Fire av ti norske elever på 9. trinn har kunnskaper og ferdigheter som plasserer dem på testens høyeste nivå. På kunnskaps- og ferdighetstesten ligger norske elever samlet på 5. plass sammenlignet med jevnaldrende elever.

Fra Norge deltok til sammen 6.000 elever fra 8. og 9. trinn fra 130 ungdomsskoler.