Forrige uke ergret utdanningsminister Kristin Clemet seg over de middelmådige leseferdighetene til norske elever. Nå er det også kartlagt at ingen andre land, bortsett fra Hellas, har større problemer med disiplin og uro enn Norge.

Det viser opplysninger som Universitetet i Oslo og Aftenposten har hentet ut fra en database med informasjon fra 265.000 elever i 32 OECD-land, samt fire land utenfor OECD. I Norge har 4000 ungdomsskoleelever ved 180 skoler svart på undersøkelsen.

Av svarene går det fram at 40,2 prosent av elevene blir plaget av bråk og uro i de fleste timene. Én av fire sier at klassen ikke hører etter hva læreren sier, og 56,9 prosent oppgir at bråk og uro fører til at det går mer enn fem minutter av timen uten at noe blir gjort.

I alle de andre nordiske landene rapporterer elevene om langt mindre bråk. Flinkest i klassen er imidlertid Latvia, Russland og Japan.

Leder i Norsk Lærerlag, Helga Hjetland, er bekymret over tallene, og innrømmer at det er et disiplinproblem i norsk skole.

— Det vi vet er at norske foreldre oppdrar forhandlingsbarn. Slike barn er ikke like enkle å temme som andre barn, i den grad det er det vi skal gjøre i skolen. De stiller alltid spørsmål ved ting, og vil gjerne være helt andre steder enn i klasserommet. I forhold til dette kan lærerne føle seg hjelpeløse med 30 elever foran seg, sier Hjetland til Aftenposten.

Hun understreker også at det er vanskelig å sammenligne mellom ulike land, siden elevene gjerne har ulik oppfatning av hva som er akseptabelt.

— Men når så mange elever selv oppfatter manglende disiplin og bråk som plagsomt, så må vi ta tak i dette både i skolen og hjemme, sier hun.

(NTB)