Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Justis— og politidepartementet har bestemt at bøndenes sprengningsertifikater skal inndras, skriver Nationen. Beslutningen opprører bøndene.

— Uten sertifikat, er bonden henvist til entreprenører for å gjøre selv de mest enkle sprengningsoperasjoner, noe om vil påføre landbruksnæringen nye kostnader, sier rådgiver Johannes Ingvoldstad i Bondelaget.

Regelendringen trådte i kraft 4. januar. DSB sier det ikke vil utstedes nye sertifikat, og at ingen vil bli fornyet. De som allerede har sertifikat kan bruke det ut året. Ifølge DSB er det nye føringer fra EU som er bakgrunnen for forskriftene. I tillegg vil DSB ha større kontroll over hvem som har sprengstoff og hvor det befinner seg.

Bondelaget synes ikke dette holder.

— Dette er et typisk eksempel på vi her i landet tilpasser oss EU-regler før EU-landene gjør det selv. Det er ikke dokumentert en eneste ulykke med disse sertifikatene. Så dette virker helt unødvendig, sier Ingvoldstad til Nationen.