I årene 2001 til 2003 er mengden sprøytemidler redusert med 26 prosent sammenlignet med ti år tidligere, skriver Nationen.

Bruken av sprøytemidler er kartlagt i en ny rapport om landbrukets konsekvenser for miljøet som Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har stått bak. Alle de 30 medlemslandene er med i undersøkelsen, og Norge kommer ut som et av landene som har kuttet mest i sprøytemiddelbruken.

Flinkest i klassen er Ungarn som har redusert bruken med 60 prosent. Like bak følger Tsjekkia, Danmark og Nederland.

Særlig i Tyrkia, Hellas og Polen er sprøytemiddelbruken trappet opp de siste årene.