Klikk her for å se større grafikk!

Norske bønder tjener best per årsverk, viser en gjennomgang Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning gjorde av bøndenes inntekter i europeiske land for 2003. Uten at det bør forlede noen til å tro at bønder gjør det godt økonomisk.

Tallene er usikre, men viser hva den enkelte bonde sitter igjen til eget arbeid og egenkapital per årsverk når alle inntekter er fratrukket alle utgifter. Gitt en slik regnemåte satt norske bønder igjen med 105.000 kroner per årsverk, finske bønder 100.000, svenske 85.000, mens danske bønder bare tjente 10.000 kroner.

De ekstremt lave danske inntektene skyldes sammenbrudd i prisene på svinekjøtt.

Mest tilskudd, minst melk

Norske og finske bønder mottar også de største offentlige tilskuddene. I Norge var gjennomsnittet per bruk 272.000 kroner i 2002, i Finland 310.000. Tilsvarende tall for Danmark og Sverige er 160.000 og 184.000 kroner. Tallene er fordelt per bruk, uten hensyn til størrelse og produksjon. Et dansk melkebruk produserer i gjennomsnitt seks ganger mer melk enn et norsk. Derfor blir tilskuddene per produsert enhet det mangedobbelte i Norge sammenliknet med Danmark og Sverige. Også finske bønder mottar lavere tilskudd enn norske når det tas hensyn til produksjonen.

I tillegg sikrer de høye norske tollmurene bøndene mye høyere priser for varene sine enn det bønder i EU-land får.

Høye priser

Dette bidrar at norske matvarepriser er de høyeste i Norden. Tall Statistisk Sentralbyråd hentet inn over matvareprisene i Europa i 2003 viser at Norge, Sveits og Island har de høyeste matvareprisene i Europa. Prisene i Danmark ligger 11 prosent under de norske, i Sverige og Finland ligger de 21 prosent under.

Ser vi på prisene for jordbruksproduktene som har de høyeste tollmurene og som Norge er stort sett selvforsynt med, er prisforskjellene enda større. Kjøtt er til sammenlikning 25 prosent billigere i Finland enn i Norge. Melk, ost og egg er hele 35 prosent billigere.

PAUL SIGVE AMUNDSEN