Bare mellom 5 og 10 prosent av bedriftene har ifølge avisen utarbeidet skriftlige regler for en rusmiddelpolitikk i gråsonen mellom arbeid og fritid. Dette kan ifølge fagfolk skape betydelige problemer for de ansatte.

– Folk kommer stadig oftere i en situasjon der de halvveis er i jobbsammenheng, og der det inngår alkohol. I denne gråsonen, som blant annet omfatter kundepleie, seminarer og kurs, reising, såkalte kickoffs og julebord, er det uklart hvilke regler som gjelder, sier forsker og psykolog Asbjørn Grimsmo med Arbeidsforskningsinstituttet til Aftenposten.

Grimsmo har sammen med kollegene Bjørg Aase Sørensen og Kjetil Frøyland nylig utført en undersøkelse om rusbruk i næringslivet. Han påpeker at de færreste bedrifter er seg bevisst at medarbeidere som har en normal omgang med alkohol, kan gjøre ting i fylla som kan bli både kostbart for bedriften og pinlig for den enkelte.

Norske Shell har ifølge Aftenposten satt grenser for alkoholbruk i bedriftssammenheng, noe som har ført til mindre drikking og færre problemer. Konsernlege Joao Leitao sier at selskapet lærer de ansatte at de faktisk er på jobb når de er på julebord i bedriften.