Valget av Mahmoud Ahmadinejad som Irans nye president kan bety at det spøker for reformprosessen i landet, mener mange.

— Ahmadinejad står for en antivestlig, konservativ linje som kan bety at landets isolasjon forsterkes, sier talskvinne Anne Kjersti Shaw i Utenriksdepartementet til NTB.

Men norske bedrifter som driver næringsvirksomhet i landet er foreløpig nøytralt avventende.

— Vi driver oljevirksomhet, ikke politikk. Derfor er det ikke naturlig for oss å mene noe om dette valget. Og per i dag har vi ingen holdepunkter for å mene noe om valget medfører en ny linje som kan påvirke eller endre rammevilkårene for oss, sier informasjonsdirektør Tor Steinum i Norsk Hydro til NTB.

Informasjonsdirektør Kai Nielsen i Statoil sier at selskapet ikke vil kommentere en politisk utvikling i den ene eller andre retningen.

— Dersom landets ledelse gjør noe konkret i forhold til vår forretningsdrift i Iran, så er det aktuelt å kommentere det. Men det har ikke skjedd, sier Nielsen.

Aker Kværners informasjonsdirektør Torbjørn Andersen sier til NTB at selskapet følger valget fra utsiden.

— Med de aktiviteter vi har i Iran, innebærer ikke dette noen spesielle endringer for oss, sier Andersen.