Det er få barn norske barn som lever under fattigdomsgrensen, men likevel havner Norge totalt sett på en sjuendeplass på statistikken over barns helse og levekår.

Det kommer fram i rapporten ”An overview of child well-being in rich countries”, som sammenligner levevilkårene for barn i 21 av verdens rikeste land.

Det som trekker Norge ned, er at en betydelig andel norske 11-15-åringer har røykt, drukket, sloss eller vært utsatt for mobbing. Her ligger vi så vidt over OECD-gjennomsnittet. Sverige er best av samtlige nasjoner på dette feltet.

– Når det gjelder tenåringssvangerskap har vi en åttendeplass. Det er en forbedring, og trolig har angrepillen bidratt til det. Men heller ikke her er vi på topp, både Danmark, Sverige og Nederland er foran oss, sier overlege Rannveig Nordhagen i Folkehelseinstituttet.

– Vi har klare muligheter til å forbedre oss når det gjelder norske barn og unges helse, mener overlegen.

– Vi må også spørre om hvorfor det er flere barn med lav fødselsvekt i Norge enn Sverige. Er det røyking som er årsaken? I tillegg bør vi sette søkelys på kostvaner og fysisk aktivitet, sier Rannveig Nordhagen.

At Norge scorer lavt på vaksinering, forklares delvis med underrapportering fra enkelte kommuner.