NINA SKRÅMESTØ NESHEIM

Skandinaviske barn er mest opptatt av å bruke tid på venner og idrett, sammenliknet med barn i Europa. Mens over 40 prosent av de spanske barna har tv-titting som førstevalg på fritiden er det bare i underkant av 18 prosent som sier det samme i Norge.

15 prosent av de norske barna i undersøkelsen foretrekker å tilbringe tid med venner. Til sammenlikning foretrekker bare litt over 5 prosent av polske barn tid med venner.

Og det er de norske og svenske barna som liker best å drive med idrett.

Undersøkelsen er gjennomført av tv— kanalen Jetix blant 5000 europeiske barn i alderen 7 -14 år. Jetix er en ren barnekanal, og tidligere kjent som Fox Kids.

Tall fra Norsk Gallup viser at norske barn hittil i år har sett gjennomsnittlig 103 minutter om dagen på tv. Og det er de nasjonale kanalene det blir sett mest på.

Voksnes ansvar

Daglig leder Stig Ryland i Barne Vakten synes tallene er gledelige.

-Undersøkelsen viser at det å være sammen med venner er nesten like viktig som å se på fjernsyn etter skoletid for norske barn. Venner er også viktigere enn å spille dataspill og surfe på internett. Det er fort gjort å havne foran en skjerm når barn kommer hjem fra skolen, spesielt hvis far og mor er på jobb, sier han.

Han mener foreldre har ansvar og gode muligheter for å stimulere barn til andre aktiviteter.

— Dersom fjernsyn blir mindre viktig for oss voksne, blir det også mindre viktig for barna. Da blir det mer tid til å finne på noe sammen som er minst like gøy som å se et tv-program eller spille et dataspill, sier han.

Direktør for Jetix Skandinavia, Boel Ferguson, er glad skandinaviske barn viser så stor glede i å tilbringe tid med venner.

— Undersøkelsen viser at bevisste skandinaviske foreldre er i stand til å overføre sunne holdninger og verdier til barna sine og gi barna en variert og utviklende barndom, sier han.

Ny barnekanal

Kalle Fürst, programsjef i NRKs barne- og ungdomsavdeling er opptatt av hva barna ser på når de sitter foran skjermen. De jobber aktivt med å få til en barnekanal i det digitale bakkenettet.

– Vi har ikke noe ønske om at barn skal se på tv hele døgnet. Men når de ser på tv, vil vi at de skal kunne velge et norsk tilbud, sier Fürst.

Norske barn bekymrer seg mest for krig viser undersøkelsen fra Jetix Skandinavia.

– Dette kan ha sammenheng med at norske barn er blant dem som ser mest på tv-nyheter. Nyheter er ikke barne-tv, og det er viktig at foreldre er klar over at nyheter kan gjøre barn redde og urolige. Derfor må foreldre være flinke til å forklare nyhetene for barn, begrense mengden og skape trygghet, sier Ryland.

NRK planlegger å formidle nyheter hver dag tilrettelagt for barn.

– Barn er blitt mer intelligente, og de er en mer aktiv part innen familielivet. De kan ikke unngå å få med seg de store nyhetene. Vi ønsker å bringe ut bearbeidede nyheter til barn hver dag. Jeg tror mangel på informasjon gjør barn redde, vi har et ansvar for å forklare og sette ting i sammenheng, mener Fürst.