— Norge er det eneste landet i Norden hvor barn opplever mindre sosial støtte enn tidligere, sier forsker Leeni Berntsson ved Nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg til Dagens Medisin.

Berntsson har ledet undersøkelsen. 15.000 familier, 3.000 i hvert av de nordiske landene, svarte på spørreskjemaer i 1996. Svarene de ga er sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse i 1984.

I 1984 var Norge det landet hvor barn hadde det beste nettverket. 12 år senere opplever norske barn mindre støtte fra slektninger og venner, kortere tid sammen med voksne og hyppigere samlivsbrudd hos foreldrene.

–Når det gjelder de ytre rammene topper Norge listen. Større økonomiske ressurser for hver familie, bedre boforhold og et generelt høyt utdanningsnivå sikrer førsteplassen, sier Berntsson.

Ifølge forskeren viser resultatene fra undersøkelsen at livskvaliteten for barn i Norden generelt er svært høy og at den økte fra 1984 til 1996. Likevel er ikke alt rosenrødt.

— To trender er tydelige: Over hele Norden vokser flere og flere barn opp uten søsken, og mobbing blir stadig vanligere, sier Leeni Berntsson.

(NTB)