I 2002 var den gjennomsnittlige oppholdstiden for barn i norske barnehager 37,5 timer per uke, det samme som en normal arbeidsuke. I fjor var tallet steget til 39,1 timer i uken, skriver Dagsavisen.

Noe av årsaken er at stadig flere foreldre ønsker lengre oppholdstid for ungene sine. Barn med halvdagsplass går over til heldagsplass. Omtrent 40 prosent av fjorårets barnehageutbygging ble «spist opp» av barn som allerede hadde plass i barnehagene.

Ifølge tallene fra SSB er mange av barna som har lange dager i barnehagen, blant de aller minste. I fjor var nærmere 37.000 barn i alderen 1-2 år innmeldt med 41 timer eller mer.

Erfaringer fra Sverige viser samme mønster, og det er forventet at utviklingen vil fortsette i årene som kommer.

Ved utgangen av 2004 var det vel 213.000 barn i alderen 0-6 år i norske barnehager. Det er omtrente 15.000 flere barn enn i 2002. (©NTB)