Nesten 14 prosent av alle barn mellom to og 19 år er overvektige. Det viser nye tall fra et doktorgradsarbeid ved UiB. De samme tallene viser også at 2,3 prosent av barna har utviklet fedme, skriver universitetsavisen På Høyden.

Det er blant barn mellom seks og 12 år hvor andelen av overvektige er størst. Her er hele 17 prosent overvektige.

Mannen bak de nye resultatene, UiB-stipendiat Pétur Benedikt Júlíusson, har sammenlignet vektmålinger fra både 70— og 80-tallet, samt fra Vekststudien i Bergen. I Vekststudien ble drøyt 8000 barn veid og høydemålt på helsestasjoner, skoler og barnehager i Hordaland mellom 2003 til 2006.

  • **Les også:

Barn med søsken er mindre fete** Ubekymrede foreldre

Júlíussons arbeid viser også at det er de tyngste barna som blir enda tyngre. Siden 70-tallet har andelen som er over gjennomsnittet tunge har økt fra 2,5 til nesten åtte prosent.

Det ser ikke ut til at foreldrene bekymrer seg i takt med fedmeutviklingen. Blant overvektige barn mellom to og 19 år anser bare 30 prosent av foreldrene barna sine som overvektige. Blant førskolebarn med samme problem, blir bare ti prosent av barna sett på som overvektige av mor og far.

— At foreldrene ikke ser overvekten til barna sine er interessant. De opplever ikke fedmen som et problem, påpeker Júlíusson til På Høyden.

Han mener foreldrenes holdninger viser at man bør fortsette å veie og måle barn regelmessig. Situasjonen bør også diskuteres med foreldrene.

— Det er viktig at foreldrene blir gjort oppmerksomme på sine barns fedme, før det blir et varig problem. Overvekt hos barn er et helseproblem, og en risikofaktor for å utvikle dårligere helse senere i livet, mener han.

  • **Les også:

Fedme kan utvikles før barnet er to** Tykke som voksne

Videre peker han på at tykke barn også ofte lever et liv som overvektige i voksen alder også.

— Behandling av fedme i voksen alder er vanskelig. Derfor er det viktig at man avdekker problemene i barnealder og legger vekt på forebygging, sier Júlíusson.

Stipendiaten legger skylden på livsstilsendringer, feilernæring blant både barn og voksne og redusert aktivitet.

— Vi ser at hudfoldene øker, så da vet vi det er fettet som er hovedårsaken til vektøkningen. Endringer i livsstil er en viktig bakenforliggende årsak til utviklingen av overvekt blant barn. Økningen i diabetes og metabolsk syndrom har en direkte sammenheng med denne trenden, sier Júlíusson.